a traduire

PRIVACY STATEMENT 23 mei 2018

LaBeuf Shoes - Fryskes , gevestigd aan Hoogte Kadijk 14C, 1018 BL Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fyskes.nl

Hoogte Kadijk 14C

1018 BL Amsterdam Nederland

+31 (0)6 - 12446645

Maryline Liabeuf en Marcel Andriessen zijn de functionarissen Gegevensbescherming van LaBeuf Shoes - Fryskes. Zij zijn te bereiken via info@fryskes.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

LaBeuf Shoes - Fryskes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fryskes.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LaBeuf Shoes - Fryskes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- LaBeuf Shoes - Fryskes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LaBeuf Shoes - Fryskes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn (tot 7 jaar na het plaatsten van de order), de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van LaBeuf Shoes - Fryskes. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

LaBeuf Shoes - Fryskes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LaBeuf Shoes - Fryskes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LaBeuf Shoes - Fryskes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De techniek van onze website wordt door mijnwebwinkel.nl beheert.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LaBeuf Shoes - Fryskes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingvan uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fryskes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LaBeuf Shoes - Fryskes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Met welke bedrijven delen wij uw gegevens

- mijnwebwinkel (zij beheren het technische deel van onze website om uw order en betaling te verwerken)

- myparcel (zij verzorgen onze verzendlabels)

- mailchimp (naam en emailadres) uitsluitend als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief)

- Google Analytics (als u onze website bezoekt)

Online marketingcommunicatie en campagnes

LaBeuf Shoes - Fryskes gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten, bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. LaBeuf Shoes - Fryskes volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en blogs. LaBeuf Shoes - Fryskes volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. LaBeuf Shoes - Fryskes maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor LaBeuf Shoes - Fryskes toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je emailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien je deze wijze van adverteren niet wenst kun je je daarvan afmelden door ons te emailen info@fryskes.com. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die LaBeuf Shoes - Fryskes verwerkt. Indien je ervoor kiest de Fryskes Website of andere Fryskes (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LaBeuf Shoes - Fryskes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fryskes.com. Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van allle derde patijen waarmee wij werken passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maken we tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

© 2015 - 2020 Fryskes Clogs | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
Ce site utilise des cookies. Plus d'informations Accepter
Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie est un petit fichier texte qui est envoyé à votre ordinateur . Lorsque vous visitez un site Web Tant ce site et d'autres parties peuvent placer des cookies . Que sont les cookies utilisés pour ? Ce site utilise des cookies pour améliorer . Facilité d'utilisation et de la performance du site Utilisant des cookies, nous nous assurons d'inclure que vous ne recevez pas toujours les mêmes informations lorsque vous visitez notre site ou entrez . Les cookies rendent la navigation sur le site afin que beaucoup plus agréable . Il existe différents types de cookies . Ce site utilise des cookies persistants que des cookies de session . Les cookies permanents : Permet le site peut être réglé selon vos préférences . Par exemple , à votre consentement à accepter les cookies pour se souvenir. Par conséquent , vous n'avez pas à répéter si vous gagnez du temps et facilement naviguer dans la boutique en ligne . Vos préférences Les cookies persistants peuvent être supprimés via les paramètres de votre navigateur . Les cookies de session : L'utilisation d'un cookie de session , nous pouvons voir quelles parties du site que vous avez vu cette visite . On peut donc adapter le comportement de surf de nos visiteurs que possible . Webshop Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Dans le but spécifique de ce site Web place des cookies ? Ce site place des cookies pour les raisons suivantes : Panier (cookie fonctionnelle ) : Rappelez-vous quels sont les produits dans votre panier . Sans ce cookie , vous pouvez commander des produits ou dans votre panier . Sélection de cookie (cookie fonctionnelle ) : N'oubliez pas que vous avez donné à l'installation de cookies notre permission . Google Analytics ( __gVirt_NP_NN_NNPS<__ cookie de suivi ) : mesurer la façon dont vous utilisez le site Web et comment vous avez trouvé nous et les rapports de tenter d'obtenir un aperçu ici . Google AdWords ( de cookie de suivi ) : on mesure la façon dont vous utilisez le site Web et comment vous avez trouvé . Nous utilisons ces connaissances pour améliorer . Nos campagnes AdWords Facebook ( biscuit de médias sociaux ) : Ce cookie est possible de «comme» de notre page Facebook . Ce bouton fonctionne à travers le code de Facebook lui-même originaire . Twitter ( biscuit de médias sociaux ) : Ce cookie est possible de suivre notre page Twitter . Ce bouton fonctionne par code qui provient de Twitter lui-même . AddThis ( de biscuit médias sociaux ) : Ce témoin est-il possible de partager via Facebook , Twitter , Hyves et divers autres sites de médias sociaux de notre contenu . Le marketing d'affiliation (cookies de marketing ) : Nous utilisons ces cookies pour les récompenser de leur contribution aux ventes des sites partenaires ( affiliés , tels Daisycon , TradeTracker et Cleafs ) . Examiner les sites ( Cookies de marketing ) : Nous aimons être jugé par les clients. Nous utilisons un site d'examen tels que Le Retour d' entreprise . Ces lieux cookies pour fonctionner correctement. Comment puis-je gérer ou supprimer les cookies ? Généralement , les cookies peuvent être gérés , modifiés et supprimés par votre navigateur. Plus d'informations sur et en dehors , et les cookies peuvent être trouvés dans les instructions et / ou en utilisant la fonction d'aide de votre navigateur .